Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Εκπόνηση της μελέτης, επίβλεψη και κατασκευή

Εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης

Ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα θέρμανσης – ψύξης προσφέρει υψηλότερη απόδοση, μεγαλύτερη άνεση και έχει μικρότερες ανάγκες συντήρησης.

Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις

Μια επιμελώς υλοποιημένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση προσφέρει ασφάλεια και άνεση.

Εξοικονόμηση ενέργειας 

Η αύξηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων συμβάλλει στη μείωση των  εξόδων και περιορίζει την εξάντληση των φυσικών πόρων. 

Εγκαταστάσεις ύδρευσης και αποχέτευσης

Η σωστή υλοποίηση μιας από τις σημαντικότερες εγκαταστάσεις ενός κτιρίου θα μειώσει λειτουργικά προβλήματα και βλάβες.

Εγκαταστάσεις φυσικού αερίου

Το φυσικό αέριο μειώνει τα λειτουργικά έξοδα και τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα ενός κτιρίου ή οικίας.

Εγκαταστάσεις εξαερισμού

Ο μηχανικός εξαερισμός δίνει τη λύση σε κτίρια όπου δεν είναι δυνατός ή δεν επαρκεί ο φυσικός αερισμός.

Επιθεωρήσεις

Έλεγχος, καταγραφή και ανάλυση

Θερμογραφία

Η τεχνολογία της θερμογραφίας αναδεικνύει προβλήματα ή ελλείψεις σε δομές και εξοπλισμό.  

Ενεργειακό προφίλ

Η καταγραφή και η ανάλυση των ενεργειακών καταναλώσεων ενός κτιρίου μπορεί να αποκαλύψει τα περιθώρια βελτίωσης.

Ενεργειακό πιστοποιητικό

Υποχρέωση αλλά και σημαντικό εργαλείο στα χέρια του ιδιοκτήτη.

Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου

Ο έλεγχος της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και η ενημέρωση του χρήστη προσφέρει ασφάλεια στο κτίριο και κυρίως στους ανθρώπους.

Συμβουλευτικές υπηρεσίες

Καθοδήγηση, επίβλεψη, προτάσεις

Συμβουλευτικές υπηρεσίες μηχανικού

Η γνώση και η εμπειρία μπορούν να προσφέρουν λύσεις, και να εξοικομήσουν χρόνο και χρήμα.

error: Content is protected !!